قوز قرنیه یا کراتوکونوس چیست

آیا بیماران قوز قرنیه یا کراتوکونوس می توانند از لنز رنگی استفاده کنند؟

قوز قرنیه یک بیماری چشمی است که درعلم پزشکی به آن کراتوکونوس می گویند. این بیماری معمولا یا در سنین نوجوانی اتفاق می افتد و یا در سن 30 تا 35 سالگی. زمانی می توان گفت شخصی به بیماری قوز قرنیه یا کراتوکونوس گرفتار شده است که قرنیه وی نازک شود...

ادامه مطلب