اهمیت توپوگرافی قرنیه در تشخیص قوز قرنیه

اهمیت توپوگرافی قرنیه در تشخیص قوز قرنیه

قوز قرنیه یک بیماری فریبنده در سلامت چشم است که فراتر از تاری دید است. این اختلال پیشرونده چشم مربوط به قرنیه، پنجره شفاف جلویی چشم است. قوز قرنیه برآمدگی رو به جلو قرنیه است. در اینجا، درباره نقش مهم توپوگرافی قرنیه در تشخیص قوز قرنیه صحبت خواهیم کرد. شناخت قوز...

ادامه مطلب

قوز قرنیه یا کراتوکونوس چیست

آیا بیماران قوز قرنیه یا کراتوکونوس می توانند از لنز رنگی استفاده کنند؟

قوز قرنیه یک بیماری چشمی است که درعلم پزشکی به آن کراتوکونوس می گویند. این بیماری معمولا یا در سنین نوجوانی اتفاق می افتد و یا در سن 30 تا 35 سالگی. زمانی می توان گفت شخصی به بیماری قوز قرنیه یا کراتوکونوس گرفتار شده است که قرنیه وی نازک شود...

ادامه مطلب