نمایش 9 24 36

لنز طبی رنگی بژ سالانه کد I3008

۷۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی بژ سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت، لنز سیلیکون هیدروژل است. روي چشم طوسی کرمی روشن ميشود. این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی بژ بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی پل گری سالانه کد LOR1008

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی پل گری سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم طوسی عسلی متوسط روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی پل گری بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی‌ رنگی پل گری سالانه کد LOR1008

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی‌ رنگی پل گری سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم طوسی عسلی متوسط روشن ميشود. این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی‌ رنگی پل گری بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی گلدن یلو سالانه کد P2010

۷۷۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی گلدن یلو دوردار سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم طوسی خاکستری باته رنگ عسلی متوسط روشن ميشود و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی گلدن یلو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی گلدن یلو سالانه کد P2010

۷۷۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی گلدن یلو دوردار سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم طوسی خاکستری باته رنگ عسلی متوسط روشن ميشود و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی گلدن یلو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز طبی‌ رنگی گلدن یلو سالانه کد P2010

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی‌رنگی گلدن یلو دوردار سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم طوسی خاکستری باته رنگ عسلی متوسط روشن ميشود و بزرگنمایی ایجاد می کند. این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی‌رنگی گلدن یلو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی آمبر پین کول سالانه بدون دور کد GCO7003

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آمبر پین سالانه طبیعی و سبک و راحت می باشد.جنس آن سیلیکون هیدروژل است. روي چشم سبز عسلی متوسط روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آمبر پین بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی اسپرینگ مل کول بدون دور سالانه کد GCO7007

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی اسپرینگ مل بدون دور سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت است و از جنس سیلیکون هیدروژل است. روی چشم طوسی عسلی سبز می شود و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی اسپرینگ مل بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی لوتوس کول بدون دور سالانه کد GCO7009

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی لوتوس بدون دور سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد و از جنس سیلیکون هیدروژل است و روی چشم طوسی هسلی سبز می شود و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی لوتوس بخش توضیحات را مطالعه فرمائید  

لنز رنگی اوئو گری کلاسیک دور دار سالانه کد GCL7012

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی اوئو گری دوردار سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد و از جنس سیلیکون هیدروژل است و روی چشم طوسی عسلی متوسط روشن می شود و بزرگنمایی ایجاد می کند برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی اوئو گری دوردار بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز طبی رنگی لومیرر هیزل دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG302

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی لومیرر هیزل دیلی یعنی روزانه (درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم طوسی عسلی متوسط روشن ميشود. بدون برجستگي روي چشم مينشيند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی لومیرر هیزل دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی لومیرر هیزل سالانه کد DG302

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی لومیرر هیزل سالانه دابل فیس (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است اين لنز روي چشم طوسی عسلی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی لومیرر هیزل بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.