نمایش 9 24 36

لنز رنگی آنستتیک برنز فصلی کد AA90203

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آنستتیک برنز فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. لنز بسیار نازکی هست به همین خاطر برای چشم های حساس هم مناسب است. اين لنز روي چشم تیره عسلی با مرکزیت طوسی دوردار متوسط روشن ميشود. دور دارد و بزرگنمایی خفیفی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آنستتیک برنز فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی آنستتیک گلد فصلی کد AA9011

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی عسلی طوسی دوردار غلیظ آنستتیک گلد فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم تیره عسلی طوسی دوردار غلیظ متوسط روشن ميشود. بزرگنمایی خفیفی دارد و سایز چشم را کمی تغییر می دهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی آنستتیک گلد فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی آنستتیک دیاموند فصلی کد AA9013

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی آنستتیک دیاموند فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم تیره طوسی آبی عسلی دوردار غلیظ متوسط روشن ميشود. بزرگنمایی خفیفی دارد و سایز چشم را کمی تغییر می دهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی آنستتیک دیاموند فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی آنستتیک برنز فصلی کد AA90203

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی آنستتیک برنز فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. لنز بسیار نازکی هست به همین خاطر برای چشم های حساس هم مناسب است. اين لنز روي چشم تیره عسلی با مرکزیت طوسی دوردار متوسط روشن ميشود. دور دارد و بزرگنمایی خفیفی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی آنستتیک برنز فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی شیکاگو آپریکات کد Achi9031

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی طبیعی شیکاگو آپریکات فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد.اين لنز روي چشم تیره طوسی عسلی با دور خفیف و طبیعی متوسط روشن میشود و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی شیکاگو آپریکات فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی شیکاگو آپریکات فصلی کد Achi9031

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی طبیعی شیکاگو آپریکات فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد.اين لنز روي چشم تیره طوسی عسلی با دور خفیف و طبیعی متوسط روشن میشود و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی شیکاگو آپریکات فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی پلاتینیوم سالانه کد LB711

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی پلاتینیوم سالانه فوق العاده طبیعی، اين لنز روي چشم طوسی عسلی روشن ميشود. دور مشکی دارد و بزرگنمایی حفیفی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی پلاتینیوم بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی پلاتینیوم سالانه کد LB711

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی پلاتینیوم سالانه فوق العاده طبیعی، اين لنز روي چشم طوسی عسلی روشن ميشود. این برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد. دور دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی پلاتینیوم بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی پرلی دیلی روزانه (استفاده کم تا یک ماه) کد DP3013

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی پرلی دیلی یعنی روزانه (درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم خاکستری قهوه ای دوردار روبه تیره ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی پرلی دیلین کریستال بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی هاوایی سالانه کد DP3016

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی هاوایی سالانه دابل فیس ( دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. هردو روی لنز بدون دور‌ است. اين لنز روي چشم رنگ طوسی آبی با مرکزیت عسلی دور‌تیله ای ميشود.سایز چشم را تغییر نمی دهد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی هاوایی سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی هاوایی سالانه کد DP3016

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی هاوایی سالانه دابل فیس ( دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. هردو روی لنز بدون دور‌ است. اين لنز روي چشم رنگ طوسی آبی با مرکزیت عسلی دور‌تیله ای ميشود.سایز چشم را تغییر نمی دهد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی هاوایی سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی کارامل سالانه کد DG314

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی کارامل سالانه دابل فیس (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. یک روی لنز‌ دور بیشتری دارد. اين لنز روي چشم طوسی زیتونی عسلی متوسط روشن ميشود. بدون برجستگي روي چشم مينشيند. بزرگنمايي دارد و سايز چشم را تغيير میدهد و درشت میکند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی کارامل بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.