نمایش 1–12 از 20 نتیجه

لنز طبی رنگی آرگان دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DP3015

۲۸۵,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی آرگان (آرجان) دیلی روزانه روي چشم رنگ قهوه ای عسلی دور‌دار ميشود. بدون برجستگي روي چشم مينشيند. بزرگنمايي ندارد و سايز چشم را تغيير نمیدهد برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی آرگان بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز طبی رنگی آکوا دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG313

۲۸۵,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی آکوا دیلی روزانه دابل فیس (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. یک روی لنز‌ دور بیشتری دارد. اين لنز روي چشم سبز یشمی متوسط روشن ميشود. شبیه لنز دازلین گری گرین هست. بدون برجستگي روي چشم مينشيند. بزرگنمايي ندارد و سايز چشم را تغيير نمیدهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آکوا بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی آلاسکا دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DP3014

۲۸۵,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی آلاسکا دیلی روزانه دابل فیس ( دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. اين لنز روي چشم رنگ طوسی یخی با مرکزیت عسلی دور‌دار ميشود. بدون برجستگي روي چشم مينشيند. بزرگنمايي ندارد چون از سری سالانه ریزتر است. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی آلاسکا بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی آیس دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG308

۲۸۵,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آیس دیلی یعنی روزانه روي چشم خاکستری متوسط روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمايي ایجاد نمی کند و سايز چشم را تغيير نمیدهد.  زیرا سری دیلی ( روزانه ) این کد‌ سایز ریزتری نسبت به سالانه دارد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آیس بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز طبی رنگی اسکای Sky دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG305

۲۸۵,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی اسکای دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم طوسی سبز متوسط روشن ميشود، برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی اسکای دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی براون دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG311

۲۸۵,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی براون دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم عسلی زیتونی متوسط روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی براون دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی پرلی دیلی روزانه (استفاده کم تا یک ماه) کد DP3013

۲۸۵,۰۰۰ تومان
لنز رنگی پرلی دیلی یعنی روزانه (درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم خاکستری قهوه ای دوردار روبه تیره ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی پرلی دیلین کریستال بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی تیفانی بلو دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG312

۲۸۵,۰۰۰ تومان
لنزطبی رنگی تیفانی بلو دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم آبی اقیانوسی ( آبی سبز ) متوسط روشن ميشود، برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی تیفانی بلو دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی رین دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DP3012

۲۸۵,۰۰۰ تومان
لنز رنگی رین دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم طوسی سبز دور تیله ای متوسط روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی رین دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی سولیتر solitaire دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG304

۲۸۵,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی سولیتر دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم توسی دوردار متوسط روشن ميشود، بدون برجستگي روي چشم مينشيند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی سولیتر دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی صابرین گری گرین دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG315

۲۸۵,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی صابرین گری گرین دیلی روزانه دابل فیس (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. یک روی لنز‌ دور بیشتری دارد. اين لنز روي چشم طوسی سبز متوسط روشن ميشود. بدون برجستگي روي چشم مينشيند. بزرگنمايي دارد و سايز چشم را تغيير میدهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی صابرین گری گرین بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی کارامل دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG314

۲۸۵,۰۰۰ تومان
لنز رنگی کارامل دیلی روزانه دابل فیس (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. یک روی لنز‌ دور بیشتری دارد. اين لنز روي چشم طوسی زیتونی عسلی متوسط روشن ميشود. بدون برجستگي روي چشم مينشيند. بزرگنمايي دارد و سايز چشم را تغيير میدهد و درشت میکند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی کارامل بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.