نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

لنز رنگی الیو‌ دیاموند سالانه کد I3001

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی الیو‌ دیاموند سالانه فوق العاده طبیعی روي چشم تیره طوسی روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی الیو‌ دیاموند بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی دیاموند گرین سالانه کد I3002

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی دیاموند گرین سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت، لنز سیلیکون هیدروژل است. روي چشم تیره طوسی سبز روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی دیاموند گرین بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی داستی هانی سالانه کد I3003

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی داستی هانی سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت، لنز سیلیکون هیدروژل است، روی چشم عسلی خاکی روشن می شود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی داستی هانی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی اوشن بلو سالانه کد I3004

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی اوشن بلو سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت، لنز سیلیکون هیدروژل است روي چشم آبی سبز روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی اوشن بلو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی دریم سالانه کد I3005

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی دریم سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت، لنز سیلیکون هیدروژل است و روي چشم سبز عسلی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی دریم بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی دریم سالانه کد I3005

۷۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی دریم سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت، لنز سیلیکون هیدروژل است و روي چشم سبز عسلی روشن ميشود. این لنز برای چشم ای ضعیف و نمره دار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی دریم بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی کارامل سالانه کد I3006

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی کارامل سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت، لنز سیلیکون هیدروژل است روي چشم عسلی کاراملی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی کارامل بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی کارامل سالانه کد I3006

۷۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی کارامل سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت، لنز سیلیکون هیدروژل است روي چشم عسلی کاراملی روشن ميشود. این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی کارامل بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی وایت گری سالانه کد I3007

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی وایت گری سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت لنز سیلیکون هیدروژل است. روي چشم یخی آبی خیلی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی وایت گری بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز طبی رنگی وایت گری سالانه کد I3007

۷۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی وایت گری سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت لنز سیلیکون هیدروژل است. روي چشم یخی آبی خیلی روشن ميشود. این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی وایت گری بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز رنگی بژ سالانه کد I3008

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی بژ سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت، لنز سیلیکون هیدروژل است. روي چشم طوسی کرمی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی بژ بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی بژ سالانه کد I3008

۷۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی بژ سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت، لنز سیلیکون هیدروژل است. روي چشم طوسی کرمی روشن ميشود. این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی بژ بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.