نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

لنز رنگی کرمی سالانه DG306

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی کرمی سالانه (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. اين لنز روي چشم عسلی خاکی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی کرمی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی هیزل نات فصلی کد F506

۶۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی هیزل نات فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال، اين لنز روي چشم عسلی خاکی روشن ميشود.برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی هیزل نات به بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی کرمی دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG306

۴۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی کرمی دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم خاکی عسلی متوسط روشن ميشود، برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی کرمی دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی سندی فصلی کد ST813

۷۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی سندی فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی اين لنز روي چشم عسلی خاکی ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی سندی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی سندی فصلی کد ST813

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی سندی فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی اين لنز روي چشم عسلی خاکی ميشود. این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی سندی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی الیوا فصلی کد LB707

۸۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی الیوا فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی، اين لنز روي چشم خاکی با ته رنگ زیتونی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی الیوا بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی ادیکت اورو فصلی کد AT9009

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی ادیکت اورو فصلی فوق العاده طبیعی است و روي چشم تیره عسلی خاکی (عسلی با ته رنگ طوسی) متوسط روشن ميشود و بزرگنمایی ندارد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ادیکت اورو فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی ادیکت اورو فصلی کد AT9009

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی ادیکت اورو فصلی فوق العاده طبیعی است و روي چشم تیره عسلی خاکی (عسلی با ته رنگ طوسی) متوسط روشن ميشود و بزرگنمایی ندارد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی ادیکت اورو فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی الیوا سالانه کد LB707

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی الیوا سالانه فوق العاده طبیعی، اين لنز روي چشم خاکی با ته رنگ زیتونی روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی الیوا بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی الیوا سالانه کد LB707

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی الیوا فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی، اين لنز روي چشم خاکی با ته رنگ زیتونی روشن ميشود. این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی الیوا بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی کرمی دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) DG306

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی کرمی سالانه (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. اين لنز روي چشم عسلی خاکی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی کرمی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی هیزل نات فصلی کد F506

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی هیزل نات فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال، اين لنز روي چشم عسلی خاکی روشن ميشود. این لنز برای چشم های ضعیف و مره دار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی-رنگی هیزل نات بخش توضیحاترا مطالعه فرمائید.