نمایش 1–12 از 75 نتیجه

لنز رنگی آکوا بلو فصلی کد F503

۵۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آکوا بلو فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال اين لنز روي چشم آبی اقیانوسی (آبی سبز ) روشن ميشود، برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آکوا بلو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی آکوا سالانه کد LB713

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آکوا سالانه فوق العاده طبیعی، اين لنز روي چشم آبی اقیانوسی ( آبی سبز )متوسط روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آکوا بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی آکوا فصلی کد LB713

۶۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آکوا فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی، اين لنز روي چشم آبی اقیانوسی ( آبی سبز )متوسط روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آکوا بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی آنستتیک مار فصلی کد AA9018

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آنستتیک مار فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. لنز بسیار نازکی هست به همین خاطر برای چشم های حساس هم مناسب است. اين لنز روي چشم تیره آبی اقیانوسی بدون دور متوسط روشن ميشود. دو ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آنستتیک مار فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی آیس‌ برگ سالانه کد LB706

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آیس‌برگ سالانه فوق العاده طبیعی، اين لنز روي چشم طوسی یخی با ته رنگ آبی ميشود. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آیس‌برگ بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی آیس‌برگ فصلی کد LB706

۶۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آیس‌برگ فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی، اين لنز روي چشم طوسی یخی با ته رنگ آبی ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آیس‌برگ بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی ادیکت بلو فصلی کد AT9005

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی ادیکت بلو فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد و روی چشم آبی اقیانوسی (آبی سبز خفیف با مرکزیت عسلی) می شود و بزرگنمایی ندارد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ادیکت بلو فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی ادیکت پلاتینو فصلی کد AT9004

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی ادیکت پلاتینو فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد و روی چشم آبی طوسی می شود. دور دارد و بزرگنمایی کمی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ادیکت پلاتینو فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز رنگی اسنو وایت بلو فصلی کد BSW9052

۳۴۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی اسنو وایت بلو فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال می باشد. اين لنز روي چشم آبی دور دار غلیظ مشکی ميشود و بزرگنمایی دارد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی اسنو وایت بلو فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی اکسکلوسیو بلو فصلی کد LB724

۶۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی اکسکلوسیو بلو فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی اين لنز چشم، روي چشم آبی یک دست روشن ميشود. دور مشکی ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی اکسکلوسیو بلو فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی بلو دوردار سالانه کد P2008

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی بلو دوردار سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم آبی دور دار متوسط روشن ميشود و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی بلو دوردار بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی پیکسی بلو (Pixie Blue) فصلی کد LB717

۶۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی پیکسی بلو فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی می باشد. اين لنز روي چشم آبی خالص با دور تیله ای تیره تر متوسط روشن ميشود. خيلي خاص و شيك بدون خط و خطوط و بدون پيكسل و هرگونه برجستگي روي چشم مينشيند دور مشکی ندارد پس بزرگنمايي ندارد بلکه دورتیله ای دارد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی پیکسی بلو فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.