نمایش 229–240 از 260 نتیجه

لنز طبی رنگی گرین‌ گیج کول بدون‌دور سالانه کد GCO7005

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی گرین‌ گیج بدون‌دور سالانه طبیعی و سبک و راحت است. جنس آن سیلیکون هیدروژل است و روی چشم طوسی سبز متوسط روشن می شود. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی گرین‌ گیج بدون‌دور بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز طبی رنگی گلو لیم گرین فصلی کد BG8017

۳۶۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی سری گلو لیم گرین فصلی فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال می باشد. اين لنز روي چشم سبز متوسط روشن ميشود. دور خفیف دارد و به چشم حالت میدهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی گلو لیم گرین فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی گلو هاسکی گری گرین فصلی کد BG8016

۳۶۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی سری گلو هاسکی گری گرین فصلی فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال lمی باشد. اين لنز روي چشم طوسی سبز روشن ميشود. دور دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی سری گلو هاسکی گری گرین فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی لازورد سالانه کد LUM901

۶۹۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی‌رنگی لازورد سالانه طوسی سبز دور تیله ای سالانه فوق العاده طبیعی روي چشم تیره، طوسی سبز دورتیله ای روشن ميشود. این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی‌رنگی لازورد سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی لمون سالانه کد LB701

۸۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی لمون سالانه (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی، اين لنز روي چشم سبز عسلی لیمویی ميشود. .این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی لمون بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی لمون سالانه کد LUM909

۶۹۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی لمون سالانه فوق العاده طبیعی و نازک، روي چشم تیره عسلی سبز لیمویی روشن ميشود. این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی لمون بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی لمون فصلی کد LB701

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی لمون فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی، اين لنز روي چشم سبز عسلی لیمویی ميشود. .این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی لمون بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی لنا گری کد T407

۶۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی رنگی لنا گری سالانه فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال اين لنز روي چشم طوسی با تن سبز روشن ميشود. برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی لنا گری بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی لولیتا گرین سالانه کد HY1515

۸۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی لولیتا گرین سالانه فوق العاده طبیعی می باشد. اين لنز روي چشم طوسی سبز غالب روشن میشود و در کل از نظر روشنی ،روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی لولیتا گرین بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی لومیرر گری سالانه کد DG301

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی لومیرر گری سالانه (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. اين لنز روي چشم طوسی عسلی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی لومیرر گری بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز طبی رنگی لومیرر گرین دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG309

۲۸۵,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی لومیرر گرین دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است). اين لنز روي چشم سبز متوسط روشن ميشود. دور دارد و به چشم حالت می دهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی لومیرر گرین بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی لومیرر گرین سالانه کد DG309

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی لومیرر گرین سالانه روي چشم سبز متوسط روشن ميشود. دور دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی لومیرر گرین بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.