نمایش 1–12 از 96 نتیجه

لنز رنگی آمبر پین کلاسیک دوردار سالانه کد GCL7020

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آمبر پین کلاسیک دوردار سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد و از جنس سیلیکون هیدروژل است و روی چشم سبز عسلی می شود و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آمبر پین کلاسیک دوردار بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی آمبر فصلی کد Sh1061

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آمبر فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. روي چشم عسلی خاکی با ته مایه سبر دوردار روشن طبیعی ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آمبر بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی آنستتیک لیما فصلی کد AA9014

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آنستتیک لیما فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم تیره سبز با ته رنگ عسلی دوردار متوسط روشن ميشود. دور دارد و بزرگمایی خفیفی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آنستتیک لیما فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی ادیکت ارنا فصلی کد AT9008

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی عسلی خاکی با ترکیب زیتونی ادیکت ارنا فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم تیره عسلی خاکی زیتونی متوسط روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ادیکت ارنا فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز رنگی اسپرینگ مل کلاسیک دوردار سالانه کد GCL7023

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی اسپرینگ مل کلاسیک سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. این لنز از جنس سیلیکون هیدروژل است و روی چشم طوسی سبز عسلی می شود و بزرگنمایی اییجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی اسپرینگ مل کلاسیک بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی اسپرینگ مل کول بدون دور سالانه کد GCO7007

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی اسپرینگ مل بدون دور سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت است و از جنس سیلیکون هیدروژل است. روی چشم طوسی عسلی سبز می شود و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی اسپرینگ مل بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی اش گلدن هیزل فصلی کد F510

۵۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی اش گلدن هیزل فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال، اين لنز روي چشم عسلی طلایی فسفری کاملا روشن روشن ميشود.برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی اش گلدن هیزل بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی ال ای موکا فصلی کد Ala9034

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی ال ای موکا فصلی بدون دور، طبیعی و سبک و راحت می باشد و نازک است و روي چشم عسلی طبیعی با ته رنگ خفیف سبز متوسط روشن میشودو بزرگنمایی ندارد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ال ای موکا فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی الیت سیلکی گلد فصلی کد BE8004

۲۸۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی الیت سیلکی گلد فصلی فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال می باشد. اين لنز روي چشم عسلی با ته رنگ سبز روشن ميشود.دور دارد پس بزرگنمايي ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز لنز رنگی الیت سیلکی گلد بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی الیوا سالانه کد LB707

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی الیوا سالانه فوق العاده طبیعی، اين لنز روي چشم خاکی با ته رنگ زیتونی روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی الیوا بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی الیوا فصلی کد LB707

۶۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی الیوا فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی، اين لنز روي چشم خاکی با ته رنگ زیتونی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی الیوا بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی امبر نچرال سالانه کد SN9907

۷۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی امبر نچرال سالانه فوق العاده طبیعی و بدون رگه رگه می باشد. اين لنز روي چشم تیره خاکی با ته رنگ سبز متوسط روشن ميشود. دور دارد و به همین دلیل به چشم حالت میدهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی امبر نچرال سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.