نمایش 1–12 از 22 نتیجه

لنز رنگی آنستتیک آکوا فصلی کد AA9012

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی سبز دوردار آنستتیک آکوا فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم تیره سبز دوردار غلیظ متوسط روشن ميشود. بزرگنمایی خفیفی دارد و سایز چشم را کمی تغییر می دهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آنستتیک آکوآ فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی آنستتیک فونستا فصلی کد AA9017

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آنستتیک فونستا فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت لنز بسیار نازکی هست به همین خاطر برای چشم های حساس هم مناسب است. اين لنز روي چشم تیره سبز جنگلی ترکیب با لیمویی بدون دور متوسط روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آنستتیک فونستا فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی اسمیرالدا نچرال سالانه کد SN9910

۷۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی اسمیرالدا نچرال سالانه فوق العاده طبیعی و بدون رگه رگه می باشد. اين لنز روي چشم تیره سبز جنگلی متوسط روشن ميشود. دور دارد و به همین دلیل به چشم حالت میدهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی اسمیرالدا نچرال سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی اسمیرالدا هیدروکور سالانه کد SH9930

۷۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی اسمیرالدا هیدروکور سالانه فوق العاده طبیعی و بدون رگه رگه می باشد. اين لنز روي چشم تیره سبز جنگلی متوسط روشن ميشود. دور ندارد و به همین دلیل ببزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی اسمیرالدا هیدروکور سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی الیت سیلکی گرین فصلی کد BE8005

۲۸۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی الیت سیلکی گرین فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال می باشد. اين لنز روي چشم سبز روشن ميشود. دور دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی الیت سیلکی گرین فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی بوژیوس هیدروکور ریو سالانه کد SHR9936

۷۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی بوژیوس هیدروکور ریو سالانه فوق العاده طبیعی و بدون رگه رگه می باشد. اين لنز روي چشم تیره سبز خالص متوسط روشن می شود. دورندارد و به همین دلیل بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی بوژیوس هیدروکور ریو سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی دریم گرین فصلی کد AD9024

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی سبز دوردار دریم گرین فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت لنز بسیار نازکی می باشد. اين لنز روي چشم تیره سبز دور دار متوسط روشن میشود. بزرگنمایی خفیفی دارد و سایز چشم را کمی تغییر می دهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی دریم گرین فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی گلو لیم گرین فصلی کد BG8017

۳۴۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی سری گلو لیم گرین فصلی فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال می باشد. اين لنز روي چشم سبز متوسط روشن ميشود. دور خفیف دارد و به چشم حالت میدهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی گلو لیم گرین فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی لاش گرین فصلی کد DA3032

۸۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی لاش گرین فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشذ. (مناسب برای استفاده روزانه) لنز سیلیکون هایدروژل است. روي چشم سبز لایت متوسط روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی لاش گرین فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی لمون سالانه کد LB701

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی لمون سالانه (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی، اين لنز روي چشم سبز عسلی لیمویی ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی لمون بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی لومیرر گرین دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG309

۲۳۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی لومیرر گرین دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است). اين لنز روي چشم سبز متوسط روشن ميشود. دور دارد و به چشم حالت می دهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی لومیرر گرین بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی لومیرر گرین سالانه کد DG309

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی لومیرر گرین سالانه روي چشم سبز متوسط روشن ميشود. دور دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی لومیرر گرین بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.