نمایش 1–12 از 83 نتیجه

لنز رنگی آیس اسکای کول بدون‌ دور سالانه کد GCO7008

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آیس اسکای بدون‌ دور سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد و از جنس سیلیکون هیدروژل است و روی چشم طوسی آبی می شود و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز لنز رنگی آیس اسکای بدون‌ دور بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی ادیکت آماریلو فصلی کد AT90101

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی طوسی با ترکیب عسلی خاکی ادیکت آماریلو فصلی فوق العاده طبیعی و است و روی چشم طوسی با ترکیب عسلی خاکی می شود و بزرگنمایی ندارد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ادیکت آماریلو فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی ادیکت ازور فصلی کد AT9003

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی ادیکت ازور فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد و روی چشم خاکستری عسلی می شود و بزرگنمایی ندارد و به چشم حالت نمی دهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ادیکت ازور فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی ادیکت اورو فصلی کد AT9009

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی ادیکت اورو فصلی فوق العاده طبیعی است و روي چشم تیره عسلی خاکی (عسلی با ته رنگ طوسی) متوسط روشن ميشود و بزرگنمایی ندارد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ادیکت اورو فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی ادیکت بلو فصلی کد AT9005

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی ادیکت بلو فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد و روی چشم آبی اقیانوسی (آبی سبز خفیف با مرکزیت عسلی) می شود و بزرگنمایی ندارد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ادیکت بلو فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی ادیکت پلاتینو فصلی کد AT9004

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی ادیکت پلاتینو فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد و روی چشم آبی طوسی می شود. دور دارد و بزرگنمایی کمی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ادیکت پلاتینو فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز رنگی ادیکت کرما فصلی کد AT9001

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی ادیکت کرما فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. روی چشم عسلی گرم دوردار می شود. بزرگنمایی خفیفی دارد و کمی چشم را درشت می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ادیکت کرما فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی ادیکت گری فصلی کد AT9002

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی طوسی با ته رنگ خفیف عسلی و سبز ادیکت گری فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند.. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ادیکت گری فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی ادیکت مارون (Addict Marron) فصلی کد AT9007

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی عسلی قهوه ای تیره دوردار ادیکت مارون فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. بزرگنمایی خفیفی دارد و به چشم حالت می دهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ادیکت مارون فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی ازور گری کول بدون دور سالانه کد GCO7011

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی ازور گری بدون دور سالانه طبیعی و سبک می باشد و از جنس سیلیکون هیدروژل است و روی چشم طوسی خاکستری با ته مایه سبز می شود و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ازور گری بدون دور بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی اسپرینگ مل کول بدون دور سالانه کد GCO7007

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی اسپرینگ مل بدون دور سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت است و از جنس سیلیکون هیدروژل است. روی چشم طوسی عسلی سبز می شود و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی اسپرینگ مل بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی الیت سندی گری فصلی کد BE8001

۲۸۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی الیت سندی گری فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال می باشد. اين لنز روي چشم طوسی عسلی روشن ميشود. دور دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر د رخصوص لنز رنگی الیت سندی گری فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.