نمایش 1–12 از 17 نتیجه

لنز رنگی آنستتیک کربن فصلی کد AA9015

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آنستتیک کربن فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم تیره خاکستری دوردار متوسط روشن ميشود. ور دارد و بزرگنمایی خفیفی ایجاد می کند برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آنستتیک کربن فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی ادیکت ازور فصلی کد AT9003

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی ادیکت ازور فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد و روی چشم خاکستری عسلی می شود و بزرگنمایی ندارد و به چشم حالت نمی دهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ادیکت ازور فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی ادیکت لولایت فصلی کد AT9010

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی خاکستری قهوه ای ادیکت لولایت فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحتمی باشد. اين لنز روي چشم تیره خاکستری قهوه ای متوسط روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ادیکت لولایت فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز رنگی پرلی دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DP3013

۲۳۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی پرلی دیلی یعنی روزانه (درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم خاکستری قهوه ای دوردار روبه تیره ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی پرلی دیلین کریستال بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی پرلی سالانه کد DP3013

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی پرلی سالانه دابل فیس (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است یک روی لنز‌ دور بیشتری دارد اين لنز روي چشم خاکستری عسلی نسبتا تیره ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی پرلی سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی سیلور گری فصلی کد ST815

۵۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی سیلورگری فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی ، اين لنز روي چشم طوسی خاکستری با ته رنگ آبی ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص للنز رنگی سیلورگری بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی شدو سالانه کد LB709

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی شدو سالانه فوق العاده طبیعی، اين لنز روي چشم خاکستری تیره ميشود. دور مشکی دارد و بزرگنمایی خفیفی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی شدو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی شدو فصلی کد LB709

۶۰۰,۰۰۰ تومان
نز رنگی شدو فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی، اين لنز روي چشم خاکستری تیره ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی شدو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی لازورد دوردار کد LAZ5002

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی لازورد دوردار سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم طوسی خاکستری با ته رنگ سبز دوردار متوسط روشن ميشود و بزرگنمایی ایجاد می کند.. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی لازورد دوردار بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی مارون گری سالانه کد V4002

۸۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی مارون گری سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد.  اين لنز روي چشم طوسی خاکستری با دور خفیف متوسط روشن ميشود و بزرگنمایی ایجاد می کند برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی مارون گری بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز طبی رنگی آنستتیک کربن فصلی کد AA9015

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی آنستتیک کربن فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم تیره خاکستری دوردار متوسط روشن ميشود. ور دارد و بزرگنمایی خفیفی ایجاد می کند برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی آنستتیک کربن فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی ادیکت ازور فصلی کد AT9003

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم طبی رنگی ادیکت ازور فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد و روی چشم خاکستری عسلی می شود و بزرگنمایی ندارد و به چشم حالت نمی دهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی ادیکت ازور فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.