نمایش 1–12 از 25 نتیجه

لنز رنگی آدریانا سالانه هیپنوس کد HY1538

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آدریانا سالانه فوق العاده طبیعی می باشد. اين لنز روي چشم ترکیبی از طوسی آبی و سبز متوسط روشن میشود.. از جنس سیلیکون هایدروژل است. دور مشکی دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آدریانا بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی آیس سالانه هیپنوس کد HY1533

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آیس فوق العاده طبیعی می باشد. اين لنز روي چشم طوسی روشن ميشود. از جنس سیلیکون هایدروژل است. دور مشکی ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آیس بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی ازول سالانه کد HY1524

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی ازول سالانه فوق العاده طبیعی می باشد. اين لنز روي چشم مرکزیت سبز آبی با دور تیله ای اقیانوسی تیره تر هست و در کل از نظر روشنی متوسط روشن ميشود. از جنس سیلیکون هایدروژل است. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ازول بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی افسانه سالانه هیپنوس کد HY1528

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی افسانه فوق العاده طبیعی می باشد. اين لنز روي چشم طوسی با ته رنگ سبز آبی روشن ميشود. از جنس سیلیکون هایدروژل است. دور دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی افسانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی امبر سالانه هیپنوس کد HY1527

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی امبر فوق العاده طبیعی می باشد. اين لنز روي چشم عسلی خاکی رو به تیره ميشود. از جنس سیلیکون هایدروژل است. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی امبر بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی امبره سالانه هیپنوس کد HY1529

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی امبره فوق العاده طبیعی می باشد. اين لنز روي چشم عسلی با ته رنگ سبز ميشود. از جنس سیلیکون هایدروژل است. دور مشکی ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی امبره بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی پیکسی بلو سالانه کد Le0201

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی پیکسی بلو سالانه فوق العاده طبیعی می باشد. اين لنز روي چشم آبی آسمانی با دور تیله ای اقیانوسی تیره تر هست و در کل از نظر روشنی متوسط روشن ميشود. دور مشکی ندارد در نتیجه بزرگنمايي ندارد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی پیکسی بلو سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی توبا سالانه هیپنوس کد HY1537

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی توبا سالانه فوق العاده طبیعی می باشد. اين لنز روي چشم سبز عسلی متوسط روشن میشود.. از جنس سیلیکون هایدروژل است. دور مشکی دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی توبا بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی سیندرلا گری سالانه هیپنوس کد HY1535

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی سیندرلا گری سالانه فوق العاده طبیعی می باشد. اين لنز روي چشم طوسی غالب با ته رنگ سبز با دور تیله ای هست و در کل از نظر روشنی کاملا روشن ميشود. از جنس سیلیکون هایدروژل است. دور مشکی ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی سیندرلا گری بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی کتره سالانه کد HY1525

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی کتره سالانه فوق العاده طبیعی می باشد. اين لنز روي چشم عسلی خاکی متوسط روشن میشود و در کل از نظر روشنی ،متوسط روشن ميشود. از جنس سیلیکون هایدروژل است. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی کتره بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی گرافیت سالانه هیپنوس کد HY1532

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی گرافیت سالانه فوق العاده طبیعی می باشد. اين لنز روي چشم طوسی با مرکزیت سبز عسلی روشن میشود و در کل از نظر روشنی ،روشن ميشود. از جنس سیلیکون هایدروژل است. دور مشکی ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی گرافیت بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی لولیتا گری سالانه هیپنوس کد HY1536

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی لولیتا گری سالانه فوق العاده طبیعی می باشد. اين لنز روي چشم طوسی سبز عسلی روشن میشود و در کل از نظر روشنی ،روشن ميشود. از جنس سیلیکون هایدروژل است. دور مشکی ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی لولیتا گری بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.