نمایش 1–12 از 74 نتیجه

لنز چشم رنگی لاپیس بلو سالانه کد Lol1018

۵۵۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی لاپیس بلو سالانه، اين لنز روي چشم آبی اقیانوسی متوسط روشن ميشود. دور ندارد پس بزرگنمایی ندارد. این لنز تناژ طبیعی دارد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی لاپیس بلو سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی آکوا بلو فصلی کد F503

۵۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آکوا بلو فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال اين لنز روي چشم آبی اقیانوسی (آبی سبز ) روشن ميشود، برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آکوا بلو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی آکوا سالانه کد LB713

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آکوا سالانه فوق العاده طبیعی، اين لنز روي چشم آبی اقیانوسی ( آبی سبز )متوسط روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آکوا بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی آکوا فصلی کد LB713

۶۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آکوا فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی، اين لنز روي چشم آبی اقیانوسی ( آبی سبز )متوسط روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آکوا بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی آکوا مارین کد F511

۵۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آکوا مارین فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال، اين لنز روي چشم آبی اقیانوسی (ابی سبز) روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آکوا مارین بخش توضیحات را مطالعه فرمائید. [button size="medium" style="primary" text="ارسال نسخه" link="https://iranlens.ir/send-prescription" target=""]

لنز رنگی اوشن بلو سالانه کد I3004

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی اوشن بلو سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت، لنز سیلیکون هیدروژل است روي چشم آبی سبز روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی اوشن بلو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی بلو اقیانوسی سالانه کد LUM908

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی بلو اقیانوسی سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت روي چشم تیره آبی اقیانوسی دورتیله ای روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی بلو اقیانوسی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی بلو سالانه کد M203

۵۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی بلو سالانه روی چشم آبی اقیانوسی ( آبی سبز) میشود این لنز راحت ترین لنز رنگی و طبی رنگی به حساب میاید. دور ندارد و بزرگ نمایی نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز لنز رنگی بلو سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی بیبی بلو فصلی کد Sh1050

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی بیبی بلو فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. روي چشم آبی اقیانوسی بدون دور متوسط روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی بیبی بلو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی پیچی بلو سالانه کد SP103

۵۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی پیچی بلو سالانه جدید سری سوپر نچرال است و روی چشم آّبی اقیانوسی (آبی سبز) طبیعی می شود. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. دارای آب 55% می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی پیچی بلو سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی پیور بلو سالانه کد LAZ5014

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی پیور بلو سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم آبی اقیانوسی ( آبی سبز ) بدون دور متوسط روشن ميشود و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی پیور بلو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی توپاز بلو فصلی کد F516

۵۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی توپاز بلو فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال، اين لنز روي چشم آبی اقیانوسی روشن ميشود. دور دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی توپاز بلو  بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.