نمایش 1–12 از 22 نتیجه

لنز رنگی آیس بلو سالانه کد Gl1031

۶۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آیس بلو فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. روي چشم طوسی آبی آسمانی دوردار روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آیس بلو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی استار بلو سالانه کد HY1522

۸۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی استار بلو سالانه فوق العاده طبیعی می باشد. اين لنز روي چشم آبی آسمانی با دور تیله ای اقیانوسی تیره تر هست و در کل از نظر روشنی متوسط روشن ميشود. از جنس سیلیکون هایدروژل است. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی استار بلو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی انجلیک‌ بلو فصلی کد DA3033

۸۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی انجلیک‌ بلو فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشذ. (مناسب برای استفاده روزانه) لنز سیلیکون هایدروژل است. روي چشم طوسی آبی آسمانی متوسط روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی انجلیک‌ بلوفصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی بلو آیز سالانه کد Rose1022

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی بلو آیز سالانه فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال، اين لنز روي چشم طوسی آبی آسمانی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی بلو آیز بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی پیکسی بلو سالانه کد Le0201

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی پیکسی بلو سالانه فوق العاده طبیعی می باشد. اين لنز روي چشم آبی آسمانی با دور تیله ای اقیانوسی تیره تر هست و در کل از نظر روشنی متوسط روشن ميشود. دور مشکی ندارد در نتیجه بزرگنمايي ندارد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی پیکسی بلو سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی توپاز بلو فصلی کد F516

۵۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی توپاز بلو فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال، اين لنز روي چشم آبی اقیانوسی روشن ميشود. دور دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی توپاز بلو  بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی دسی بلو سالانه کد V4007

۸۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی دسی بلو سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم آبی سبز دوردار روشن ميشود و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوصلنز رنگی دسی بلو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی دسی گرین سالانه کد V4008

۸۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی دسی گرین سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم میکس آبی اقیانوسی و آبی آسمانی دوردار روشن ميشود و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی دسی گرین بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی دوبان بلو فصلی کد HA2005

۵۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی ماریانا فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. لنز بسیار نازکی هست به همین خاطر برای چشم های حساس هم مناسب است. اين لنز روي چشم تیره طوسی آبی با مرکزیت سبز عسلی روشن ميشود. دور خفیفی دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی ماریانا فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی رمانتیک بلو فصلی کد DA3035

۸۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی رمانتیک بلو فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشذ. (مناسب برای استفاده روزانه) لنز سیلیکون هایدروژل است. روي چشم طوسی آبی آسمانی متوسط روشن ميشود. دور دارد و به چشم حالت می دهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی رمانتیک بلو فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی لایت اسکای بلو فصلی کد OH602

۷۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی لایت اسکای بلو فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. لنز بسیار نازکی هست به همین خاطر برای چشم های حساس هم مناسب است. اين لنز روي چشم تیره آبی کربنی با مرکزیت طوسی روشن ميشود. دور خفیفی دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی لایت اسکای بلو فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز رنگی لنا بلو سالانه کد T406

۶۱۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی لنا بلو سالانه فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال اين لنز روي چشم طوسی با تن آبی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر ار لنز رنگی لنا بلو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید