لنز رنگی پیرل وایت کلاسیک دوردار سالانه کد GCL7021

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی پیرل وایت کلاسیک دوردار سالانه طبیعی و سبک و راحت می باشد. این لنز سیلیکون هیدروژل است. روی چشم طوسی آبی یخی می شود و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی پیرل وایت کلاسیک بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی پیرل وایت کول بدون‌دور سالانه کد GCO7004

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی پیرل وایت بدون‌دور سالانه طبیعی و سبک و راحت است و از جنس سیلیکون هیدروژل است و روی چشم طوسی آبی یخی می شود. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی پیرل وایت بدون‌دور بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی نچرال گری بلو فصلی کد BN8035

۳۴۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی نچرال گری بلو فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال می باشد. اين لنز روي چشم طوسی آبی یخی با مرکز عسلی دور تیره کاملا روشن ميشود و به چشم حالت می دهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی نچرال گری بلو فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی وایت اسموک سالانه کد LAZ5008

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی وایت اسموک سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم طوسی آبی یخی دوردار روشن ميشود و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی وایت اسموک بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز طبی‌ رنگی آیس اسکیت سالانه کد LAZ5007

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی‌ رنگی آیس اسکیت سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم طوسی آبی دوردار روشن ميشود و بزرگنمایی ایجاد می کند. این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی‌ رنگی آیس اسکیت بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز طبی رنگی نچرال گری بلو فصلی کد BN8035

۳۶۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی نچرال گری بلو فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال می باشد. اين لنز روي چشم طوسی آبی یخی با مرکز عسلی دور تیره کاملا روشن ميشود و به چشم حالت می دهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی نچرال گری بلو فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی‌رنگی وایت اسموک سالانه کد LAZ5008

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی‌ رنگی وایت اسموک سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم طوسی آبی یخی دوردار روشن ميشود و بزرگنمایی ایجاد می کند. این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی‌ رنگی وایت اسموک بخش توضیحات را مطالعه فرمائید