نمایش 1–12 از 14 نتیجه

لنز رنگی آیس دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG308

۳۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آیس دیلی یعنی روزانه روي چشم خاکستری متوسط روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمايي ایجاد نمی کند و سايز چشم را تغيير نمیدهد.  زیرا سری دیلی ( روزانه ) این کد‌ سایز ریزتری نسبت به سالانه دارد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آیس بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز رنگی آیس سالانه کد DG308

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آیس سالانه روي چشم خاکستری متوسط روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمايي ایجاد نمی کند و سايز چشم را تغيير نمیدهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آیس بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز رنگی ازور گری کول بدون دور سالانه کد GCO7011

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی ازور گری بدون دور سالانه طبیعی و سبک می باشد و از جنس سیلیکون هیدروژل است و روی چشم طوسی خاکستری با ته مایه سبز می شود و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ازور گری بدون دور بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی پنسیل گری کلاسیک دوردار سالانه کد GCL7017

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی پنسیل گری دوردار سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد و از جنس سیلیکون هیدروژل است و روی چشم طوسی دوردار می شود و بزرگنمای ایحاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی پنسیل گری بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی تاندر گری سالانه کد Gl1038

۶۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی تاندر گری سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. روي چشم طوسی روشن دور تیله ای روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی تاندر گری بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی سیلور گری فصلی کد ST815

۵۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی سیلورگری فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی ، اين لنز روي چشم طوسی خاکستری با ته رنگ آبی ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص للنز رنگی سیلورگری بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی لازورد دوردار کد LAZ5002

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی لازورد دوردار سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم طوسی خاکستری با ته رنگ سبز دوردار متوسط روشن ميشود و بزرگنمایی ایجاد می کند.. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی لازورد دوردار بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی مارون گری سالانه کد V4002

۸۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی مارون گری سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد.  اين لنز روي چشم طوسی خاکستری با دور خفیف متوسط روشن ميشود و بزرگنمایی ایجاد می کند برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی مارون گری بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی مجیک گری سالانه کد LAZ5003

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی مجیک گری سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم طوسی خاکستری دوردار متوسط روشن ميشود و بزرگنمایی ایحاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی مجیک گری بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی نیویورک ورده فصلی کد Anew9039

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی نیویورک ورده فصلی راحت و سبک و طبیعی است. روی چشم به رنگ خاکستری زیتونی می شود. دورخفیفی دارد و بزرگنمایی اندکی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی نیویورک ورده فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی آیس دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG308

۲۸۵,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آیس دیلی یعنی روزانه روي چشم خاکستری متوسط روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمايي ایجاد نمی کند و سايز چشم را تغيير نمیدهد.  زیرا سری دیلی ( روزانه ) این کد‌ سایز ریزتری نسبت به سالانه دارد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آیس بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز طبی رنگی آیس سالانه کد DG308

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی آیس سالانه روي چشم خاکستری متوسط روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمايي ایجاد نمی کند و سايز چشم را تغيير نمیدهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی آیس بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.