نمایش دادن همه 6 نتیجه

لنز رنگی کارامل سالانه کد I3006

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی کارامل سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت، لنز سیلیکون هیدروژل است روي چشم عسلی کاراملی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی کارامل بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی کارامل سالانه کد P2004

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی کارامل سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم عسلی بدون دور روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی کارامل سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی هند مید براون سالانه کد TH402

۶۱۰,۰۰۰ تومان
هند مید براون سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. لنز سیلیکون هایدروژل و بسیار نازکی هست به همین خاطر برای چشم های حساس هم مناسب است. اين لنز روي چشم تیره شامپاینی (کهربایی )بسیار روشن ميشود.به دلیل ریز بودن مردمکش تاری دید اندکی هم ایجاد میکند. دور خفیفی دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی هند مید براون سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی کارامل سالانه کد I3006

۷۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی کارامل سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت، لنز سیلیکون هیدروژل است روي چشم عسلی کاراملی روشن ميشود. این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی کارامل بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی کارامل سالانه کد P2004

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی‌رنگی کارامل سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم عسلی بدون دور روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی‌رنگی کارامل سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز طبی رنگی هند مید براون سالانه دست ساز کد TH402

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی هند مید براون سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. لنز سیلیکون هایدروژل و بسیار نازکی هست به همین خاطر برای چشم های حساس هم مناسب است. اين لنز روي چشم تیره شامپاینی (کهربایی )بسیار روشن ميشود.به دلیل ریز بودن مردمکش تاری دید اندکی هم ایجاد میکند. دور خفیفی دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی هند مید براون سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.