مشاهده همه 12 نتیجه

لنز رنگی تایگر سالانه

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی تایگر سالانه متعلق به برند کورال می باشد و  روی چشم به رنگ عسلی شامپاینی می شود. بسیار روشن است. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی تایگر سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی دیاموند پرو خاکی فصلی کد Di1074

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی نیویورک هیزل فصلی سری N دست ساز با دور خفیف فوق العاده خاص و سبک و راحت می باشد. این لنز از جنس سیلیکون هیدروژل است و روی چشم عسلی قهوه ای دوردار می شود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی نیویورک هیزل سری N فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی دیاموند چوکو فصلی کد Di1071

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی نیویورک هیزل فصلی سری N دست ساز با دور خفیف فوق العاده خاص و سبک و راحت می باشد. این لنز از جنس سیلیکون هیدروژل است و روی چشم عسلی قهوه ای دوردار می شود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی نیویورک هیزل سری N فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی روامریا اپرا فصلی کد O621

۶۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی نوادا سالانه فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال اين لنز روي چشم طوسی فیلی وسط عسلی خفیف با دور عروسکی متوسط روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی نوادا بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی سوئیت کوکو فصلی کد Di1083

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی نیویورک هیزل فصلی سری N دست ساز با دور خفیف فوق العاده خاص و سبک و راحت می باشد. این لنز از جنس سیلیکون هیدروژل است و روی چشم عسلی قهوه ای دوردار می شود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی نیویورک هیزل سری N فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی گیبونگ فصلی کد O610

۶۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی گیبونگ فصلی (استفاده سبک یکسال) فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال، اين لنز روي چشم عسلی خردلی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی گیبونگ بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی مجیک کارامل کد T404

۶۱۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی مجیک کارامل سالانه فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال با تناژ طوسی عسلی می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنر رنگی مجیک کارامل بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی نیویورک براون فصلی کد Unew12

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز چشم رنگی دست ساز نیویورک براون با دور خفیف فصلی از جنس سیلیکون هیدروژل است و روی چشم عسلی شامپاینی کهربایی می شود و بزرگنمایی دارد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی نیویورک براون فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی هند مید براون سالانه کد TH402

۶۱۰,۰۰۰ تومان
هند مید براون سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. لنز سیلیکون هایدروژل و بسیار نازکی هست به همین خاطر برای چشم های حساس هم مناسب است. اين لنز روي چشم تیره شامپاینی (کهربایی )بسیار روشن ميشود.به دلیل ریز بودن مردمکش تاری دید اندکی هم ایجاد میکند. دور خفیفی دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی هند مید براون سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی دیاموند چوکو فصلی کد Di1071

۵۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی نیویورک هیزل فصلی سری N دست ساز با دور خفیف فوق العاده خاص و سبک و راحت می باشد. این لنز از جنس سیلیکون هیدروژل است و روی چشم عسلی قهوه ای دوردار می شود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی نیویورک هیزل سری N فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی روامریا اپرا فصلی کد O621

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی نوادا سالانه فوق العاده طبیعی و سری سوپر نچرال اين لنز روي چشم طوسی فیلی وسط عسلی خفیف با دور عروسکی متوسط روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی نوادا بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی هند مید براون سالانه دست ساز کد TH402

۶۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی هند مید براون سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. لنز سیلیکون هایدروژل و بسیار نازکی هست به همین خاطر برای چشم های حساس هم مناسب است. اين لنز روي چشم تیره شامپاینی (کهربایی )بسیار روشن ميشود.به دلیل ریز بودن مردمکش تاری دید اندکی هم ایجاد میکند. دور خفیفی دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی هند مید براون سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.