مشاهده همه 6 نتیجه

لنز رنگی گرین سالانه کد LUM902

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی گرین سالانه سبز زمردی دور تیله ای سالانه فوق العاده طبیعی روي چشم تیره سبز زمردی دورتیله ای روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی گرین سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز رنگی منتا دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DP3011

۳۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی منتا دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم سبز زمردی دور تیله ای متوسط روشن ميشود برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی منتا دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی منتا سالانه کد DP3011

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی منتا سالانه دابل فیس ( دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. هردو روی لنز بدون دور‌ است، اين لنز روي چشم رنگ سبز زمردی روشن با دور‌تیله ای ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی منتا سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی گرین سالانه کد LUM902

۶۹۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی گرین سالانه سبز زمردی دور تیله ای سالانه فوق العاده طبیعی روي چشم تیره سبز زمردی دورتیله ای روشن ميشود. این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی گرین سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز طبی رنگی منتا دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DP3011

۲۸۵,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی منتا دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم سبز زمردی دور تیله ای متوسط روشن ميشود برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی منتا دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی منتا سالانه کد DP3011

۷۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی منتا سالانه دابل فیس ( دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. هردو روی لنز بدون دور‌ است، اين لنز روي چشم رنگ سبز زمردی روشن با دور‌تیله ای ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی منتا سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.