نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

لنز رنگی پرلی سالانه کد DP3013

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی پرلی سالانه دابل فیس (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است یک روی لنز‌ دور بیشتری دارد اين لنز روي چشم خاکستری عسلی نسبتا تیره ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی پرلی سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی پرلی دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DP3013

۴۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی پرلی دیلی یعنی روزانه (درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم خاکستری قهوه ای دوردار روبه تیره ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی پرلی دیلین کریستال بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی گلدن یلو سالانه کد P2010

۷۷۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی گلدن یلو دوردار سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم طوسی خاکستری باته رنگ عسلی متوسط روشن ميشود و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی گلدن یلو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی گلدن یلو سالانه کد P2010

۷۷۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی گلدن یلو دوردار سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم طوسی خاکستری باته رنگ عسلی متوسط روشن ميشود و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی گلدن یلو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز طبی‌ رنگی گلدن یلو سالانه کد P2010

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی‌رنگی گلدن یلو دوردار سالانه فوق العاده طبیعی و سبک و راحت می باشد. اين لنز روي چشم طوسی خاکستری باته رنگ عسلی متوسط روشن ميشود و بزرگنمایی ایجاد می کند. این لنز برای چشم های ضعیف و نمره دار می باشد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی‌رنگی گلدن یلو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید

لنز رنگی ادیکت لولایت فصلی کد AT9010

۹۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی خاکستری قهوه ای ادیکت لولایت فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحتمی باشد. اين لنز روي چشم تیره خاکستری قهوه ای متوسط روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی ادیکت لولایت فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز طبی رنگی ادیکت لولایت فصلی کد AT9010

۹۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی ادیکت لولایت فصلی فوق العاده طبیعی و سبک و راحتمی باشد. اين لنز روي چشم تیره خاکستری قهوه ای متوسط روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی ادیکت لولایت فصلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز طبی رنگی پرلی دیلی روزانه (استفاده کم تا یک ماه) کد DP3013

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی پرلی دیلی یعنی روزانه (درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم خاکستری قهوه ای دوردار روبه تیره ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی پرلی دیلین کریستال بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی پرلی سالانه کد DP3013

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی پرلی سالانه دابل فیس (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است یک روی لنز‌ دور بیشتری دارد اين لنز روي چشم خاکستری عسلی نسبتا تیره ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی پرلی سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.