نمایش 49–60 از 82 نتیجه

نمایش 9 24 36

لنز طبی رنگی براون دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG311

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی براون دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم عسلی زیتونی متوسط روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی براون دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی لومیرر براون سالانه کد DG311

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی لومیرر براون سالانه (دورو) یعنی هردو‌ رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است، اين لنز روي چشم عسلی زیتونی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی لومیرر براون سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز طبی رنگی تیفانی بلو سالانه کد DG312

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی تیفانی بلو سالانه (دورو) یعنی هر دو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است، اين لنز روي چشم رنگ آبی اقیانوسی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی تیفانی بلو سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی تیفانی بلو دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG312

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنزطبی رنگی تیفانی بلو دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم آبی اقیانوسی ( آبی سبز ) متوسط روشن ميشود، برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی تیفانی بلو دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی منتا دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DP3011

۴۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی منتا دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم سبز زمردی دور تیله ای متوسط روشن ميشود برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی منتا دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی منتا سالانه کد DP3011

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی منتا سالانه دابل فیس ( دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. هردو روی لنز بدون دور‌ است، اين لنز روي چشم رنگ سبز زمردی روشن با دور‌تیله ای ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی منتا سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی رین دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DP3012

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی رین دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم طوسی سبز دور تیله ای متوسط روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی رین دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی رین سالانه کد DP3012

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی رین سالانه دابل فیس (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است، هردو روی لنز بدون دور‌ است، اين لنز روي چشم رنگ طوسی سبز روشن دور تیله ای ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی رین سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی پرلی دیلی روزانه (استفاده کم تا یک ماه) کد DP3013

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی پرلی دیلی یعنی روزانه (درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم خاکستری قهوه ای دوردار روبه تیره ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی پرلی دیلین کریستال بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی پرلی سالانه کد DP3013

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی پرلی سالانه دابل فیس (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است یک روی لنز‌ دور بیشتری دارد اين لنز روي چشم خاکستری عسلی نسبتا تیره ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی پرلی سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی هاوایی سالانه کد DP3016

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی هاوایی سالانه دابل فیس ( دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. هردو روی لنز بدون دور‌ است. اين لنز روي چشم رنگ طوسی آبی با مرکزیت عسلی دور‌تیله ای ميشود.سایز چشم را تغییر نمی دهد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی هاوایی سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی هاوایی سالانه کد DP3016

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی هاوایی سالانه دابل فیس ( دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. هردو روی لنز بدون دور‌ است. اين لنز روي چشم رنگ طوسی آبی با مرکزیت عسلی دور‌تیله ای ميشود.سایز چشم را تغییر نمی دهد و بزرگنمایی ایجاد نمی کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی هاوایی سالانه بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.