نمایش 37–48 از 82 نتیجه

نمایش 9 24 36

لنز طبی رنگی هیند دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG310

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی هیند دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم طوسی با ته رنگ آبی متوسط روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی هیند دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی کرمی سالانه کد DG306

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی کرمی سالانه (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. اين لنز روي چشم عسلی خاکی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی کرمی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی کرمی دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) DG306

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی کرمی سالانه (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. اين لنز روي چشم عسلی خاکی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی کرمی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی آیس دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG308

۴۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آیس دیلی یعنی روزانه روي چشم خاکستری متوسط روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمايي ایجاد نمی کند و سايز چشم را تغيير نمیدهد.  زیرا سری دیلی ( روزانه ) این کد‌ سایز ریزتری نسبت به سالانه دارد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آیس بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز رنگی آیس سالانه کد DG308

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آیس سالانه روي چشم خاکستری متوسط روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمايي ایجاد نمی کند و سايز چشم را تغيير نمیدهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آیس بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز طبی رنگی آیس دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG308

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی آیس دیلی یعنی روزانه روي چشم خاکستری متوسط روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمايي ایجاد نمی کند و سايز چشم را تغيير نمیدهد.  زیرا سری دیلی ( روزانه ) این کد‌ سایز ریزتری نسبت به سالانه دارد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی آیس بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز طبی رنگی آیس سالانه کد DG308

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی آیس سالانه روي چشم خاکستری متوسط روشن ميشود. دور ندارد و بزرگنمايي ایجاد نمی کند و سايز چشم را تغيير نمیدهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی آیس بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز رنگی لومیرر گرین دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG309

۴۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی لومیرر گرین دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است). اين لنز روي چشم سبز متوسط روشن ميشود. دور دارد و به چشم حالت می دهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی لومیرر گرین بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی لومیرر گرین دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG309

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی لومیرر گرین دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است). اين لنز روي چشم سبز متوسط روشن ميشود. دور دارد و به چشم حالت می دهد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی لومیرر گرین بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز رنگی لومیرر گرین سالانه کد DG309

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
لنز رنگی لومیرر گرین سالانه روي چشم سبز متوسط روشن ميشود. دور دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز رنگی لومیرر گرین بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی لومیرر گرین سالانه کد DG309

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی لومیرر گرین سالانه روي چشم سبز متوسط روشن ميشود. دور دارد و بزرگنمایی ایجاد می کند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی لومیرر گرین بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی هیند سالانه کد DG310

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی هیند سالانه دابل فیس (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است، هردو روی لنز بدون دور‌ است. اين لنز روي چشم طوسی با ته رنگ آبی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی هیند بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.