نمایش 25–36 از 82 نتیجه

نمایش 9 24 36

لنز طبی رنگی اسکای سالانه کد DG305

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی اسکای سالانه دابل فیس (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. اين لنز روي چشم طوسی سبز روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی اسکای بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی سولیتر solitaire دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG304

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی سولیتر دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم توسی دوردار متوسط روشن ميشود، بدون برجستگي روي چشم مينشيند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی سولیتر دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی سولیتر سالانه کد DG304

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی سولیتر سالانه دابل فیس (دورو)  یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است یک روی لنز‌ دور بیشتری دارد. اين لنز روي چشم طوسی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی سولیتر بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی لومیرر گری سالانه کد DG301

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی لومیرر گری سالانه (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است. اين لنز روي چشم طوسی عسلی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی لومیرر گری بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.  

لنز طبی رنگی لومیررگری دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG301

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی لومیرر گری دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم طوسی سبز متوسط روشن ميشود. بدون برجستگي روي چشم مينشيند برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی لومیرر گری دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی لومیرر بلو دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG303

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی لومیرر بلو دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم آبی اقیانوسی ( آبی سبز ) متوسط روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی لومیرر بلو دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی لومیرر بلو سالانه کد DG303

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی لومیرر بلو سالانه (دورو)  یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است اين لنز روي چشم آبی اقیانوسی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنزطبی رنگی لومیرر بلو بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی لومیرر هیزل دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG302

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی لومیرر هیزل دیلی یعنی روزانه (درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم طوسی عسلی متوسط روشن ميشود. بدون برجستگي روي چشم مينشيند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی لومیرر هیزل دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی لومیرر هیزل سالانه کد DG302

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی لومیرر هیزل سالانه دابل فیس (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است اين لنز روي چشم طوسی عسلی روشن ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی لومیرر هیزل بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی کت آی دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG307

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی کت آی دیلی یعنی روزانه (درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم قهوه ای عسلی متوسط ميشود، بدون برجستگي روي چشم مينشيند، برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی کت آی دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی کت آی سالانه کد DG307

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی کت آی سالانه دابل فیس (دورو) یعنی هردو‌رو‌ی لنز روی اکثر چشم ها قابل استفاده است هر دو روی لنز بدون دور‌ است اين لنز روي چشم عسلی قهوه ای گرم با روشنی متوسط ميشود. برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی کت آی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.

لنز طبی رنگی اسکای Sky دیلی روزانه (استفاده سبک تا یک ماه) کد DG305

۴۵۰,۰۰۰ تومان
لنز طبی رنگی اسکای دیلی یعنی روزانه ( درصورت مراقبت خوب تا یک ماه قابل استفاده است)، اين لنز روي چشم طوسی سبز متوسط روشن ميشود، برای اطلاعات بیشتر در خصوص لنز طبی رنگی اسکای دیلی بخش توضیحات را مطالعه فرمائید.